Služby

Přesná diagnostika i účinná léčba

Tradiční čínská medicína

Léčení metodami používanými již tisíce let, a přesto tak aktuálními pro současný svět. Dle WHO jde také o nejrozšířenější léčebný systém světa.

Léčbou jsou v TCM chápány postupy směřující ke zvýšení kvality života ve všech směrech, tedy nejen v oblasti klinických ukazatelů, ale především dobrého životního pocitu plynoucího z plného zdraví, naplnění a pravdivosti.

Aby bylo možné efektivně zasáhnout, je nezbytné znát stav, se kterým přicházíte. K jeho podrobnému zmapování slouží úvodní diagnostické sezení, v jehož průběhu projdeme všechny adekvátní aspekty aktuálního stavu. Jim pak přizpůsobíme aplikaci jednotlivých metod.

Tradičními metodami čínské medicíny jsou akupunktura, bylinná léčba, cvičení a tuina masáže.

Právě léčba beroucí v potaz všechny stránky stavu klienta je největší devizou tradiční čínské medicíny i šamanského léčení. Umožňuje totiž vpravdě komplexní přístup jak v bylinné léčbě, tak i v akupunktuře a ostatních metodách. Léčba se předepisuje obvykle na 15 – 28 dní. Poté stav znovu projdeme a v návaznosti na proběhlé změny se složení bylinných směsí a/nebo sestava akupunkturních bodů upraví tak, aby vše plně odpovídalo aktuálnímu stavu. Tak je dosaženo vysoké účinnosti léčby. Bylinná terapie je vhodná zejména pro chronické stavy spojené s vyčerpáním a únavou, dlouhodobé trávicí obtíže, gynekologické potíže, apod. Akupunkturu pak využívám hlavně pro řešení subakutních nebo akutních stavů.

Pojďte dát vaše zdraví do pořádku!

Potřeby klientů jsou opravdu velmi rozličné a jejich pokrytí vyžaduje krajně individuální přístup. I proto se obtížně stanovuje finanční náročnost služeb. Pro vaši představu lépe poslouží ilustrace na příkladu některých terapií lišících se skladbou metod i dobou trvání s přihlédnutím k tomu, že pro klienty volím takové postupy které nejvíc odpovídají jejich příběhu a řešenému problému.

Klientka K. přišla s chronickými trávicími obtížemi kombinovanými s bolestmi hlavy a PMS, zvolili jsme půlroční léčbu realizovanou převážně podáváním bylinných směsí, přičemž měsíc bylinné terapir jí vyšel na 4700,- Kč.

Klient A. řešil dlouhodobé intenzivní bolesti zad, zvolili jsme kombinovanou tříměsíční léčbu, která zahrnovala i masáže, měsíčně jej léčba stála 5300,- Kč. 

Vniřní mír a uvolnění

Bioenergetické masáže

Hluboké sebepoznání na základě obnovení kontaktu s tělem.

Bioenergetické masáže náležejí do rodiny postupů bodypsychoterapie. Jejich hlavním znakem je rozrušování tzv. svalového pancíře těla. Vytváření tohoto „brnění“ je podvědomou reakcí těla na dávno minulé události, které svým dopadem ještě dnes omezují tělo v jeho schopnosti fungovat uvolněně. Obdobný vliv má tento stav i na napětí v mysli. Postupným rozrušením těchto bloků dosáhneme hlubokého uvolnění, obnovení schopnosti těla plně regenerovat a dalšímu rozvíjení stavu vnitřního míru.

Cena hodinové masáže je 1000,- Kč.

Pojďte si pro uvolněné tělo a vnitřní klid!

Znovunalezená životní síla

Pětidenní intenzivní kúra aneb Šamanský lázeňský pobyt

Zkušenost ukazuje, že nejvýraznějšího pokroku lze dosáhnout v čase a prostoru, který není výrazně ovlivňován každodenními návyky a povinnostmi. Nejlepší podmínky pro využití této skutečnosti nabízí komplexní intenzivní kúra, právem přezdívaná šamanský lázeňský pobyt.

Čím je tato kúra typická?

 

  • Intenzita kúry je dána návazností jednotlivých procedur, které se díky koncentrovanosti navzájem umocňují
  • Dostatek prostoru pro provedení změn na fyzické i duševní úrovni
  • Dostatek času pro integraci těchto změn mimo běžný všední režim
  • Obnovení a prohloubení kontaktu se sebou, návrat blíže ke svému středu
  • Kombinace cvičení, masáží, bodypsychoterapie a hloubkových rozhovorů dle aktuálních potřeb klienta

Kúra probíhá v ordinaci ve Vyškově ve spolupráci s paní Pavlínou Sedláčkovou Tesařovou – www.vharmoniites.cz. Ubytování si řeší klient individuálně.

Cena 5 denní intenzivní kúry je 15.000,- Kč, při kombinaci s bylinnou léčbou se pak cena navyšuje o cenu bylinných směsí.

Pojďte sestoupit ke svému jádru a znovu si vezměte sílu, která tam na vás čeká! 

 

{

“K panu J. Sedláčkovi jsem se dostala s dlouhodobou bolestí zad a vykřivující se páteří. Již po druhém setkání mé bolesti zad odezněly a už se nevrátily. Tyto bolesti zad jsem řešila již několik let u různých terapeutů. Již dávno panu Sedláčkovi neříkám (fyzio)terapeut, ale šaman, protože jsem se ještě nesetkala s tak různorodým přístupem voleným dle aktuální potřeby klienta. Vždy dle aktuálního stavu volí ten nejvhodnější postup, pokud je to nutné kombinuje terapii s čínskou medicínou a tak je přístup k tělu komplexní.”

Mgr. Anna Chevale

Odvaha jít za Snem

Šamanské postupy

Šamanská cesta je učením o tom jak být součástí Světa ve své vlastní jedinečnosti.

Šamanské učení říká, že úlohou člověka je stát se správcem a oslavovatelem tohoto světa a současně naplnit a uskutečnit svůj Posvátný sen. První část tohoto tvrzení nás obrací ven, abychom nalezli nový přístup k okolnímu světu, který tam není jako náš majetek čekající na ekonomické využití, ale jako velké tajemné neznámo nekonečného rozsahu, které máme s péčí spravovat a neporušené předat těm, kdo přijdou po nás. Naproti tomu Posvátný sen je něco, co je uložené hluboko v každé živé bytosti, jen lidé však mají tak velkou možnost jej plně uskutečnit. K tomu je zapotřebí si nejprve uvědomit existenci Posvátného snu a postupně si začít vzpomínat na jeho celý obsah. Pro jeho realizaci je nezbytné posbírat všechny síly a odvahu a pak se vydat na cestu za Snem. Odměnou za takový proces je život, který lze právem nazvat naplněným, protože posloužil Velkému Duchu.

Šamanské postupy jsou nedílnou součástí mé praxe.

Cesta k sobě

Meditační treky

I muži mají svá témata, své otázky, své krize. I muži potřebují svá setkání, svůj mužský kruh. A taky samotu.

Muži odpradávna odcházeli hledat svou osobní mystickou zkušenost do samoty divočiny hlubokých lesů, velkých řek a vysokých hor. Nacházeli tam Wakan – vzácný neporušený prostor nedotčené přírody, její nekompromisní pravdivost, která zabíjí veškeré iluze o sobě i o všem, co jsme se pouze domnívali, život na hraně, z hodiny na hodinu, bez jasného plánu co přinese zítřek. Setkání s Wakan nechává do života muže vstoupit Velkého Ducha – Wakan Tanku a dovoluje žít hrdý život plný pokory.

Tam i ve všední realitě.
Protože prožité nelze vymazat.

Zvu vás k účasti na meditačním treku – cestě vedoucí za běžný rozsah vnímání skutečnosti a zároveň ke středu každého z nás. Někdy je potřeba vydat se daleko a znovu posbírat ztracené části duše. Zvu vás na cestu k vašemu srdci, vaší podstatě, vašemu Posvátnému snu. Budu vám na této cestě zkušeným průvodcem, velká část mého srdce žije už léta právě tady.

Treky na rok 2024 se připravují.