Služby

Přesná diagnostika i účinná léčba

Tradiční čínská medicína

Léčení metodami používanými již tisíce let, a přesto tak aktuálními pro současný svět. Dle WHO jde také o nejrozšířenější léčebný systém světa.

Léčbou jsou v TCM chápány postupy směřující ke zvýšení kvality života ve všech směrech, tedy nejen v oblasti klinických ukazatelů, ale především dobrého životního pocitu plynoucího z plného zdraví, naplnění a pravdivosti.

Aby bylo možné efektivně zasáhnout, je nezbytné znát stav, se kterým přicházíte. K jeho podrobnému zmapování slouží úvodní diagnostické sezení, v jehož průběhu projdeme všechny adekvátní aspekty aktuálního stavu. Jim pak přizpůsobíme aplikaci jednotlivých metod.

Tradičními metodami čínské medicíny jsou akupunktura, bylinná léčba, cvičení a tuina masáže.

Právě léčba beroucí v potaz všechny stránky stavu klienta je největší devizou tradiční čínské medicíny i šamanského léčení. Umožňuje totiž vpravdě komplexní přístup jak v bylinné léčbě, tak i v akupunktuře a ostatních metodách. Léčba se předepisuje obvykle na 15 – 28 dní. Poté stav znovu projdeme a v návaznosti na proběhlé změny se složení bylinných směsí a/nebo sestava akupunkturních bodů upraví tak, aby vše plně odpovídalo aktuálnímu stavu. Tak je dosaženo vysoké účinnosti léčby. Bylinná terapie je vhodná zejména pro chronické stavy spojené s vyčerpáním a únavou, dlouhodobé trávicí obtíže, gynekologické potíže, apod. Akupunkturu pak využívám hlavně pro řešení subakutních nebo akutních stavů.

Pojďte dát vaše zdraví do pořádku!

Potřeby klientů jsou opravdu velmi rozličné a jejich pokrytí vyžaduje krajně individuální přístup. I proto se obtížně stanovuje finanční náročnost služeb. Pro vaši představu lépe poslouží ilustrace na příkladu některých terapií lišících se skladbou metod i dobou trvání s přihlédnutím k tomu, že pro klienty volím takové postupy které nejvíc odpovídají jejich příběhu a řešenému problému.

Klientka K. přišla s chronickými trávicími obtížemi kombinovanými s bolestmi hlavy a PMS, zvolili jsme půlroční léčbu realizovanou převážně podáváním bylinných směsí, přičemž měsíc bylinné terapir jí vyšel na 4700,- Kč.

Klient A. řešil dlouhodobé intenzivní bolesti zad, zvolili jsme kombinovanou tříměsíční léčbu, která zahrnovala i masáže, měsíčně jej léčba stála 5300,- Kč. 

Vniřní mír a uvolnění

Bioenergetické masáže

Hluboké sebepoznání na základě obnovení kontaktu s tělem.

Bioenergetické masáže náležejí do rodiny postupů bodypsychoterapie. Jejich hlavním znakem je rozrušování tzv. svalového pancíře těla. Vytváření tohoto „brnění“ je podvědomou reakcí těla na dávno minulé události, které svým dopadem ještě dnes omezují tělo v jeho schopnosti fungovat uvolněně. Obdobný vliv má tento stav i na napětí v mysli. Postupným rozrušením těchto bloků dosáhneme hlubokého uvolnění, obnovení schopnosti těla plně regenerovat a dalšímu rozvíjení stavu vnitřního míru.

Cena hodinové masáže je 1000,- Kč.

Pojďte si pro uvolněné tělo a vnitřní klid!

Znovunalezená životní síla

Pětidenní intenzivní kúra aneb Šamanský lázeňský pobyt

Zkušenost ukazuje, že nejvýraznějšího pokroku lze dosáhnout v čase a prostoru, který není výrazně ovlivňován každodenními návyky a povinnostmi. Nejlepší podmínky pro využití této skutečnosti nabízí komplexní intenzivní kúra, právem přezdívaná šamanský lázeňský pobyt.

Čím je tato kúra typická?

 

  • Intenzita kúry je dána návazností jednotlivých procedur, které se díky koncentrovanosti navzájem umocňují
  • Dostatek prostoru pro provedení změn na fyzické i duševní úrovni
  • Dostatek času pro integraci těchto změn mimo běžný všední režim
  • Obnovení a prohloubení kontaktu se sebou, návrat blíže ke svému středu
  • Kombinace cvičení, masáží, bodypsychoterapie a hloubkových rozhovorů dle aktuálních potřeb klienta

Kúra probíhá v ordinaci ve Vyškově ve spolupráci s paní Pavlínou Sedláčkovou Tesařovou – www.vharmoniites.cz. Ubytování si řeší klient individuálně.

Cena 5 denní intenzivní kúry je 15.000,- Kč, při kombinaci s bylinnou léčbou se pak cena navyšuje o cenu bylinných směsí.

Pojďte sestoupit ke svému jádru a znovu si vezměte sílu, která tam na vás čeká! 

 

{

“K panu J. Sedláčkovi jsem se dostala s dlouhodobou bolestí zad a vykřivující se páteří. Již po druhém setkání mé bolesti zad odezněly a už se nevrátily. Tyto bolesti zad jsem řešila již několik let u různých terapeutů. Již dávno panu Sedláčkovi neříkám (fyzio)terapeut, ale šaman, protože jsem se ještě nesetkala s tak různorodým přístupem voleným dle aktuální potřeby klienta. Vždy dle aktuálního stavu volí ten nejvhodnější postup, pokud je to nutné kombinuje terapii s čínskou medicínou a tak je přístup k tělu komplexní.”

Mgr. Anna Chevale

Odvaha jít za Snem

Šamanské postupy

Šamanská cesta je učením o tom jak být součástí Světa ve své vlastní jedinečnosti.

Šamanské učení říká, že úlohou člověka je stát se správcem a oslavovatelem tohoto světa a současně naplnit a uskutečnit svůj Posvátný sen. První část tohoto tvrzení nás obrací ven, abychom nalezli nový přístup k okolnímu světu, který tam není jako náš majetek čekající na ekonomické využití, ale jako velké tajemné neznámo nekonečného rozsahu, které máme s péčí spravovat a neporušené předat těm, kdo přijdou po nás. Naproti tomu Posvátný sen je něco, co je uložené hluboko v každé živé bytosti, jen lidé však mají tak velkou možnost jej plně uskutečnit. K tomu je zapotřebí si nejprve uvědomit existenci Posvátného snu a postupně si začít vzpomínat na jeho celý obsah. Pro jeho realizaci je nezbytné posbírat všechny síly a odvahu a pak se vydat na cestu za Snem. Odměnou za takový proces je život, který lze právem nazvat naplněným, protože posloužil Velkému Duchu.

Šamanské postupy jsou nedílnou součástí mé praxe.

Cesta k sobě

Meditační treky

„Všichni máme svá témata, své otázky, své krize. Všichni potřebujeme setkávání, svůj kruh. Stejně jako samotu.“

Lidé odpradávna odcházeli hledat svou osobní mystickou zkušenost do samoty divočiny hlubokých lesů, velkých řek a vysokých hor. Nacházeli tam Wakan – vzácný neporušený prostor nedotčené přírody, její nekompromisní pravdivost, která zabíjí veškeré iluze o sobě i o všem, co jsme se pouze domnívali, život na hraně, z hodiny na hodinu, bez jasného plánu co přinese zítřek. Setkání s Wakan nechává do života muže vstoupit Velkého Ducha – Wakan Tanku a dovoluje žít hrdý život plný pokory.

Tam i ve všední realitě.
Protože prožité nelze vymazat.

Zvu vás k účasti na meditačním treku – cestě vedoucí za běžný rozsah vnímání skutečnosti a zároveň ke středu každého z nás. Někdy je potřeba vydat se daleko a znovu posbírat ztracené části duše. Zvu vás na cestu k vašemu srdci, vaší podstatě, vašemu Posvátnému snu. Budu vám na této cestě zkušeným průvodcem, velká část mého srdce žije už léta právě tady.

Meditační trek do kláštera Khilkording 30. 3. – 19. 4. 2025

Nastal čas vydat se na cestu.

Dlouhé cesty a poutě byly ve všech dobách a kulturách zdrojem vnitřní očisty, sebepoznání a rozvinutí náhledu na život. Stará indiánská moudrost praví, že nejdelší cesta, kterou člověk v životě urazí, vede z hlavy do srdce.

Oblast HImaláje je místem, kde se člověk může snadno dotýkat zároveň země i nebes. Není potřeba kvůli tomu vystupovat na nejvyšší hory světa. Stačí vypravit se do míst, která toto propojení umožní obnovit.

Zvu vás na společnou pouť krajem Šerpů oblastí Pikey Peak do nepálského buddhistického kláštera Khilkording. Cesta tam i zpět a hlavně doba strávená v klášteře jsou prostředkem k hlubokému propojení se svou vlastní vnitřní podstatou, její rozpoznání, pochopení a rozvinutí.

Jádrem meditačního treku je bytí se sebou samým v přítomnosti ostatních lidí, které se odehrává v přírodě nezasažené lidskou činností a v klášteře, jehož genius loci zvnitřnění dále prohloubí. V tichu, které pouť provází, je možné zaslechnout hlas svého vnitřního vedení a začít navazovat kontakt se svou hlubokou niternou podstatou.

Je velmi vhodně si pro tuto pouť stanovit záměr, se kterým na cestu vstupujete. Ten bude po celou cestu bodem, ke kterému se bude navracet pozornost. To umožní poutníkovi dostávat odpovědi i na otázky, které vyvstanou jako velmi důležité a přitom v době stanovení záměru ještě v mysli vůbec nefigurovaly. Jedním z hlavních úkolů průvodce na pouti je právě připomínání záměru cesty / poutě a navracení pozornosti k němu.

Pokud si vás cesta duše zavolá, setkáme se v úterý 17. září 2024 v 18,00 ve Vyškově na adrese Mánesova 388/20. Na tomto setkání zazní vše podstatné ohledně organizace cesty, nákupu letenek a dalších nezbytností. Případné dotazy je dobré připravit si předem, aby nic nezapadlo a vše zodpověditelné bylo zodpovězeno.

PRAKTICKÉ INFO

Spaní
v Káthmándú v hotelu ve dvoulůžkových pokojích, na treku na luxusních matracích v prostorných stanech po dvou lidech nebo v lodžiích – jednoduchých stavbách s dvoulůžkovými pokoji.

Strava
zajištěna 3x denně – teplé výživné jídlo z místních zdrojů. Pokud potřebujete jídlo častěji, je dobré vzít si na cestu své oblíbené kousky, po cestě je navíc možné si koupit různé místní potraviny (většinou trvanlivé) v místních krámkohospodách.

Hygiena
v Káthmándú je na každém pokoji koupelna. V průběhu treku jsou možnosti omezené, po příchodu do kláštera šerpové postaví tzv. indickou sprchu.

Pobyt v klášteře
Pobyt v klášteře obnáší každodenní meditace doprovázené dalšími prvky duchovní práce (khora, cvičení …). Místo samo i jeho širší okolí zve k hlubokému zklidnění a sestupu do vlastních hlubin, kde jedině lze nalézt odpovědi na zásadní otázky svého života. Celý proces je pak umocněný setkáním s lámou a přímým předáním buddhistické nauky.

Náročnost
Denně se půjde 10 – 13 km nalehko, většinu vybavení ponesou šerpové. Obvykle se budeme pohybovat nadmořské výšce okolo 3000 m.n.m. Je proto nutné být v dobré fyzické kondici. Pokud máte výraznější zdravotní problémy, je nutné stav prokonzultovat a zvážit jeho možný vliv na průběh treku.

Počasí
V Káthmándú teploty 10 až 25 °C, v horách 5 – 20 °C, obvykle polojasno až oblačno, můžeme se setkat i s deštěm nebo bouřkou

 

ITINERÁŘ

30. 3. odlet

31. 3. přílet do Káthmándú, adaptace na Nepál, večerní výstup na Swoyambhu

1. 4. prohlídka Káthmándú, chrámový komplex Bouddhanath, chrámová hora Swoyambhu

2. 4. celodenní přejezd do Dhap Bazaar (2800 m.n.m.)

3. 4. 4 hodinový přechod do Japre, zde přenocování (2800 m.n.m.)

4. 4. přechod do Bulbule (3300 m.n.m.), přenocování v lodgi

5. 4. přechod do base campu pod Pikey Peakem (3640 m.n.m.), přenocování v lodgi

6. 4. časný ranní výstup na vrchol Pikey Peak (4065 m.n.m.) s ranní meditací při východu slunce, po snídani přechod do Khilkordingu

7. – 13. 4. pobyt v klášteře, meditace a další prvky duchovní praxe, setkání s lamou, krátké treky po okolí kláštera

14. 4. odchod z kláštera, přesun do Ripal, zde přespání v lodgi

15. 4. celodenní přesun do Káthmándú

16. 4. prohlídka Káthmándú, návštěva chrámů a starého města

17. 4. odlet

Rozpočet poutníka:

Letenka 25 – 30 tis. CZK

Trek 800 USD / 1050 USD

Sherpa Hotel v Káthmándú: noc 50 USD single, 40 USD double

Lektorné, průvodcovné, organizovné – 20.000,- Kč.

Předběžný zájem:

11 + 7 =